01. Grote Rietplas

  -   Kleine Rietplas

  -   Roeibaan

02. Oranjekanaal

03. ‘t Veenmeer

04. Stieltjeskanaal

05. Veeningerplas

06. Baggelhuizerplas

07. De Hunze

08. Zandgat Nieuw-Amsterdam

09. Holtien        

K A R P E R V I S S E N   I N   D R E N T H E