Met de visplanner van sportvisserij nederland kan u door

        het invullen van uw vispasnummer zien waar u

                      met uw vispas mag vissen.

V  I S P L A N N E R   N E D E R L A N D